Privacy Policy

ENGLISH

Car & Rally Events (Organizer of Road Atttack Rally) has drawn up this privacy statement to indicate how Car & Rally Events deals with personal information within its website (s). This concerns the following websites: www.Car & Rally Events.nl, data collected by Car & Rally Events, will be treated strictly confidentially and will not be lent, rented or sold, nor be made public in any way. . The information you provide to Car & Rally Events will be stored with the utmost care. You can also view your details via written request.

Car & Rally Events uses a secure connection via SSL during the payment process. With this, your data is safe with us and you do not run the risk of it falling into the wrong hands.

Car & Rally Events uses your specified personal details to exclude your registration.

Car & Rally Events uses your IP address for processing problems with its server and for the administration of its sites. The IP address is also used for statistics relating to the website. When signing up for the newsletter, Car & Rally Events also registers your IP address in order to report any abuse by third parties.

The websites of Car & Rally Events use so-called cookies. Cookies consist of a standard internet technology that makes it possible for us to store certain login information and to unlock it on the user’s system. Cookies can not be used to identify people, but only machines. Every visitor can set his / her computer in such a way that no cookies are accepted.

Our sites contain links to other sites and sites of (business) partners that do not belong to Car & Rally Events. Car & Rally Events is not liable for the privacy practices of such sites

When you register with your account for our Newsletter you can stop it in your account at any time by means of a check box. You will also find a link under each newsletter to unsubscribe from the Nieuwbrief.

Car & Rally Events will remove any registered visitor (and his or her personal details) from her database as a result of a request. If you no longer wish to receive mailings from us, you can always indicate this. Your request for deletion or modification of your data can be done via e-mail info @ Car & Rally Events.nl

Contact Car & Rally Events If you have any questions about this privacy statement or about one of our sites, please contact us:

Visiting address:
Car & Rally Events
Archimedesweg 8
6662 PS Elst (gld)
Tel. +31 (0) 481 353 980
E-mail: Info@roadattackrally.com


DUTCH

Car & Rally Events (Organisator van Road Atttack Rally), heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven hoe Car & Rally Events binnen haar website(s) met persoonlijke informatie omgaat. Het betreft hier de volgende websites: www.Car & Rally Events.nl, gegevens die door Car & Rally Events worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Car & Rally Events geeft, zal met de grootst mogelijke zorg bewaard worden. Tevens kan via schriftelijke aanvraag inzage in uw gegevens worden verstrekt.

Car & Rally Events maakt gebruikt van een beveiligde verbinding via SSL tijdens het betaal proces. Hiermee zijn uw gegevens bij ons veilig en loopt u geen risico dat deze in verkeerde handen komen.

Car & Rally Events gebruikt uw opgegeven persoonsgegevens uitsluiten voor het verwerken van uw aanmelding.

Car & Rally Events gebruikt uw IP-adres voor de verwerking van problemen met haar server en voor de administratie van haar sites. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistieken met betrekking tot de website. Bij het aanmelden op de nieuwsbrief registreert Car & Rally Events tevens uw IP-adres om eventueel misbruik door derden te kunnen rapporteren.

De websites van Car & Rally Events maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Car & Rally Events behoren. Car & Rally Events is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken van zulke sites

Wanneer u zich bij uw account aanmeld voor onze Nieuwsbrief kunt u deze ter aller tijde in uw account weer stop zetten middels een check-box. Tevens vind u onder iedere nieuwsbrief een link om u af te melden voor de Nieuwbrief.

Car & Rally Events zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Indien u geen mailingen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit altijd aangeven. Uw verzoek tot verwijdering of wijziging van uw gegevens kunt u doen via e-mail info@Car & Rally Events.nl

Contact opnemen met Car & Rally Events Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of over één van onze sites, kunt u contact opnemen met ons:

Bezoekadres:
Car & Rally Events.nl
Archimedesweg 8
6662 PS Elst (gld)
Tel. +31 (0)481 353 980
E-mail:Info@roadattackrally.com

Translate »